Sejak penubuhan, MCM telah berjaya menyertai dan menghantar bantuan hasil daripada sumbangan orang ramai dan badan korporat kepada mereka yang memerlukan, demi mencapai matlamat utama Muslim Care Malaysia ditubuhkan dengan visi dan misi tersebut :-

Visi

Menjadi NGO Antarabangsa Pilihan Yang Terkehadapan Menjelang 2027

Misi

Membebaskan Manusia Daripada Kemiskinan, Kejahilan Dan Kemusnahan Melalui Usaha-Usaha Intervensi Yang Menyeluruh

Menyemai Dan Membina Generasi Pelapis Dan Relawan Kompeten Yang Menghayati Nilai-Nilai Bersama Muslim Care Malaysia